Πρόγραμμα υποστήριξης Long Covid

Πλοήγηση σε μια διαδρομή πίσω στην υγεία

Original.png

Our full long Covid support programme of video workshops is now free-to-view. You are advised to watch them in sequence and see what is helpful for you. Feel free to contact us with any questions, but please note that we can't offer specific advise; that is the role of your GP or Consultant.